Компютри

      Информатика - IX А клас - Христозкова

      Обектно ориентирано програмиране - XI клас, спец. Системно програмиране - Христозкова

      Обектно ориентирано програмиране - Семкова

      Основи на компютърните системи - IX клас

      Приложни програмни системи - Христозкова

      Програмиране I част - IX клас - Христозкова

      Програмиране II част - X клас - Христозкова

      Програмиране2 - Семкова

      Системи за управление на бази данни - Семкова

      Софтуер и операционни системи - Христозкова

      Софтуер и ОС - Семкова

      Технология на програмирането - Visual Basic 2010 - Христозкова

      Технология на програмирането - XI клас, спец. Системно програмиране - Христозкова

      Технология на програмирането - Семкова

      Програмиране с Java - Христозкова

      ЗИП - Програмиране - Христозкова

      ЗИП Програмиране - Семкова

      Зип XI А Семкова

      Вградени управляващи системи

      Интернет програмиране 4810201 - Семкова

      Класно ръководство - IX А клас /Системно програмиране, випуск 2020/

      Основи на компютърните системи - IX клас

      Класно ръководство - X А клас /Системно програмиране, випуск 2020/

Software Applications

      Приложни програмни продукти

      Информационни технологии - 9 клас

      Програмно осигуряване - РПП

      Системи за управление на бази данни 19/20

Образование

      Класно ръководство Системно програмиране випуск 2021 - Семкова

      Математика 11 клас

Programming

      Георги Томов

      Програмирането не е страшно

      Програмиране в Web среда

      Технология на програмирането

      Вградени системи. Въведение в платформата Ардуино (Arduino)

      Твоят час 9 клас 2017 - Семкова

      Увод в програмирането

      Увод в обектно ориентираното програмиране - Семкова

      Увод в алгоритмите и структурите от данни

      Приложно програмиране

Electrical Engineering

      Енергетика

Information Literacy

      Обектно ориентирано програмиране 11 А - Бошнакова

Наука

      Програмиране

Computer Hardware

      Компютърни мрежи

      Производствена практика XIIA 19/20

      УП- Организация на компютъра

      Компютърна периферия 12Б 19/20

      Компютърни системи 11Б 19/20

Английски

      Английски език 10 а 19/20 Трифонова

      Английски език 10 б 19/20 Трифонова

      Английски език 8 а 19/20 Трифонова

      Английски език 8 г 19/20 Трифонова