Skip to content
Programming

Увод в програмирането


Курсове
Катя Семкова
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Използвана литература

2. Среда за програмиране (IDE)

3. Езикът C#. Оператори, вход и изход на данни.

4. Оператор за присвояване. Изрази.

5. Условни оператори. Пълна и кратка форма на if

6. Условен оператор switch

7. Оператори за цикъл

Back to top