Skip to content
Компютри

Интернет програмиране 4810201 - Семкова


Курсове
Катя Семкова
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Проектиране на Web страница. Етапи на проектиране. Дейности във всеки един етап. Преговор.

Описание на етапите при проектиране на сайт

2. Структура и съдържание на HTML документ

Същност и предназначение на езика HTML. Структура и съдържание на HTML документ; метаданни. Основни елементи (тагове) и атрибути. Основни HTML тагове за форматиране на текст, списъци, хоризонтални линии, хипервръзки, изображения, таблици, рамки (фреймове), форми. Начини за дефиниране на цвят. Нови елементи в HTML 5.

3. Тема 13 Основи на HTML

4. CSS (Cascading Style Sheets)

5. Нови елементи в HTML5

6. Каскадни набори от стилове CSS

7. JavaScript

8. Протоколи за обмен

9. Java аплети

10. Обмен на информация. Адреси и портове в мрежата

11. Zadanie__praktika1

Zadanie__praktika1

12. Задание практика 2

Back to top