Skip to content
Electrical Engineering

Енергетика


Курсове
Не е необходим код за регистрация
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

3. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

5. ПОДСТАНЦИИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

ПОДСТАНЦИИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

6. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТОВАРИ. ИЗБОР НА АПАРАТИ И ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТОВАРИ. ИЗБОР НА АПАРАТИ И ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ

7. ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

8. ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УСТРОЙСТВА И ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УСТРОЙСТВА И ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

9. ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ

ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ

10. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

11. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ

12. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

13. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

14. ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Back to top