Skip to content
Наука

Програмиране


Курсове
Катя Семкова
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Как да използваме online компилатор. Как да си съхраним работата по предмета.

2. Раздел Примитивни типове данни. Бройни системи

3. Текстови и обектни типове

4. Едномерни масиви в С#

Back to top