Skip to content
Programming

Вградени системи. Въведение в платформата Ардуино (Arduino)


Курсове
Гергана Янева
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Увод в раздел 1 - Arduino

Увод

2. Въведение в платформата Ардуино - теория

Въведение

3. Работа с платформата Ардуино - практика

Аналогов вход. Маскиране на цифров вход като аналогов чрез ШИМ (PWM)

4. Автоматизиране създаването на проекти чрез Fritzing

5. Раздел 2 - мобилни приложения

мобилни приложения

Back to top