Skip to content
Компютри

Вградени управляващи системи


Курсове
Mariana Hristozkova
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Увод в раздел 1 - Arduino

2. Въведение в платформата Ардуино - теория

3. Работа с платформата Ардуино - практика

4. Раздел 2 - мобилни приложения

Back to top