Skip to content
Programming

Технология на програмирането


Курсове
Гергана Янева
Access code required
Включване

Учебни единици

Here is the class outline:

1. Основни понятия и среда за VB 2010

2. Основни елементи на потребителския интерфейс

Създаване на обекти във форма

3. Създаване на логин форма

4. Работа с контроли

5. Упражнение върху форми и контроли

Упражнение върху форми и контроли

6. Работа с няколко форми в приложение

Добавяне или затваряне на форма към проект

7. Променливи

1. Декларация на променливи

8. Условен оператор

Условен оператор

9. Класът MessageBox

Класът MessageBox

10. Оператор Select Case

Оператор Select Case

11. Оператори за цикъл във Visual Basic

Оператор за цикъл с брояч (оператор For)

Back to top